Shockplay Olympics


spolympicsmarrubou2

Shockplay Olympics
Här följer lite information om turneringen DaCa ska anordna, med mig (marrubou) som hjälpreda :)
Turneringen kommer att starta den 13 februari, vilken är en couronne lagtävling! Exakt tidslängd för turneringen helhet och de olika momenten kommer upp lite senare. Men det kommer att vara en kort och intensiv tävling!
 
Matcherna kommer att spelas bäst av 5 set hela vägen.
Regler:

 • 3 manna lag – spelare från samma land T.ex. “Sverige Lag 1”. Det är inga restriktioner på hur ‘bra spelare får vara’ för att vara i samma lag.
  • Vissa länder får dock “låna” in en spelare från ett annat land! (gäller ej sverige!) Det gäller till exempel om man är två stycken från ett land som vill vara med och spela, men ej har en tredje spelare från samma land. Och är det så att man är t.ex. 5 spelare från låt oss säga Danmark som vill vara med, så ska ett av lagen vara komplett (alltså Danmark Lag 1 är komplett med tre spelare från Danmark, medan Danmark Lag 2 kan då bestå utav 2 spelare från Danmark och 1 inlånad spelare från ett annat land! Laget kallas fortfarande Lag Danmark oavsett). 
 • Man får inte spela matcher åt sin lagkamrat, alltså med annans konto! Om vi kommer på att någon gör det så blir laget diskvalificerat.
 • Varje lag ska utse en lagkapten som ansvarar för sitt lag, ser till att de sköter sig, får till matcher o.s.v.
 • Vid fall av walkover, kommer en wo win att vara 3-0.

Sverige som ju är ett mycket representativt land för couronne på Shockplay, får anmäla in hur många lag som helst.

 

Själva spelupplägget:
Spelarna i lagen sprids ut i olika grupper, ett exempel:
Spelare 1 från laget spelar i Grupp 1
Spelare 2 från laget spelar i Grupp 2
Spelare 3 från laget spelar i Grupp 3

Spelare från samma lag hamnar aldrig i samma grupp, förrän i finalen.


Samlad poäng
Alla i laget spelar på sina håll men ändå för laget då spelarnas resultat i sina grupper räknas ihop inom laget, det med poäng i sin grupp och deras +/-.  
I den första omgången kommer det att vara 6 manna grupper (1 från varje lag) vilket menas att det spelas 5 matcher var och de 8 bästa lagen, oavsett hur många lag vi blir med kommer att gå vidare till kvartsfinaler!
Då är vi 24 stycken spelare kvar i den andra omgången – kvartsfinalen. Spelarna hamnar då i 3 grupper med 8 spelare i vardera grupp (1 spelare från varje lag). De 4 bästa lagen med mest samlad poäng går vidare till semifinal!
I den tredje omgången – Semifinalen med 4 lag – 12 spelare kvar spelas det i 3 grupper med 4 spelare i vardera (1 spelare från varje lag).


I finalen sedan så är de 2 lagen, 6 spelare i samma grupp och gör upp om turneringvinst! Då spelar man 3 matcher var (möter alla i motståndarlaget).

Grupperna kommer att finnas ute på SP så att man kan kolla runt i turneringarna.

Priserna för turneringen presenteras sen, det kommer ej att delas ut pokaler i denna turnering, och det för att vi ska försöka hålla ner antalet “medaljturneringar”, så att medaljerna inte tappar sin status.

Senare i höst kommer det att arrangeras antingen en masters turnering eller VM, och då kommer medaljer att delas ut!

Här kan ni se alla lagen som är med i Olympics:

http://shockplayers.net/2010/02/12/tomorrow-the-shockplay-olympics-starts/

Alla ny inlägg om Shockplay Olympics kommer att publiceras här:

http://shockplayers.net

http://shockplayers.net/pages/official-tournaments/shockplay-olympics/

 

spolympicsmarrubou2

Shockplay Olympics
Here follows some information for the upcoming tournament that DaCa is going to arrange, with me (marrubou) at his side.


The tournament starts 13th of February, which is a couronne team competition!
Exact length of time for the tournament and its different moments will be presented later, but it will be a short and intensive competition!
The games will be played best of 5 set the whole way.

Rules:

 • 3 man teams – with players from the same country, for example "Team Sweden 1". There is no restrictions for ‘how good’ the players in a team can be.
 • Some countries get to "borrow" in a player from another country! (does not apply for sweden teams!) This rule applys for the teams that for example has 2 players that wants to participate, and they don’t have a 3rd team mate from the same country. And if it’s like for example that Denmark has 5 players that wants to participate in the tournament, one of their teams must be complete with 3 players from Denmark, like this: Team Denmark 1; 3 players from Denmark and Team Denmark 2: 2 players from Denmark + one borrowed player from another country, the team is still named Denmark.
 • You are not allowed to play your team mates games, to play with another ones accounts! If we see anyone doing like that, the team will get disqualified.
 • Every team shall name a team captain whom answer for their team, makes sure the team mates behave and play their games and so on.
 • If happenings of a walkover, a walkover win will be set as 3-0.

Sweden, as is a representative country for couronne at Shockplay, can sign up how many teams they want.

 

The game structure:
The players in the teams will be spread out in different groups, a example:
Player 1 from the team play in Group 1
Player 2 from the team play in Group 2
Player 3 from the team play in Group 3

The players in a team never are in the same group, until in the final.

 

Collected points
The players in a team play in different groups on their own but still play for their team as their results in their groups will be counted together, with their points and +/-.

In the first round it will be 6-man groups (1 player from every team), which means its 5 games that every player must play and the 8 best teams, regardless of how many teams we are proceed to quarterfinals!
Then we are 24 players left in the second round – quarterfinal. The players then play in 3 groups with 8 players in every group (1 player from every team). The 4 best teams with most collected points proceed to semifinal!
In the third round – Semifinal with 4 teams – 12 players left it will be 3 groups with 4 players in each (1 player from every team).
In the fourth round – The final we have the 2 best teams left, 6 players in the same group will play about the tournament win! Then you play 3 matches each (meet everyone in your opponent team).

The groups will be out at Shockplay so that you can look around in the tournament rooms.

The prizes will get presented later, we will not give out any trophys for this tournament, and that because of to try and hold down the amount of "medal tournaments", so the medals dont loose their status.

 

Later on in autumn there will be either a masters tournament or a world championship held, and then medals will be given out!

 

Here you can see all the teams that are in the Olympics:

http://shockplayers.net/2010/02/12/tomorrow-the-shockplay-olympics-starts/

 

All further posts about Shockplay Olympics will get posted at http://shockplayers.net

http://shockplayers.net/pages/official-tournaments/shockplay-olympics/

 

                                                             091223marrubou

38 Comments

Filed under Couronne competitions

38 responses to “Shockplay Olympics

 1. TicTics

  Sign me up plz sounds like a good tour.

 2. JimmyK (UK) is looking for team mates, ask him if you can be in a team.. and find a 3rd team mate too!! :))

 3. DaCa

  Team Sweden 4
  Captain DaCa, Playshocker, HjerterNio.

 4. Holycow^^

  Sign me up :) Holycow^^ ftw! :o)

  norwegian.

 5. Burloque

  no table tennis? tt is in fact an olympic discipline :p

 6. SouthernShooter

  Looking foward to this, ALOT!
  Best of luck lads and ladys ;)

 7. freeboxjr

  I would like to be picked up by a team.
  Thanks

  Freeboxjr
  Brazil

 8. Tiny Acorns

  This sounds like fun. I would be interested in teaming up with other players to make a UK team, please.

 9. sebbe1000

  hej skulle gärna också vilja vara med, sign me up :)

 10. ta bort mej, ändå ingen som vill ha mej i sitt lag:p

 11. marrubou

  All further posts about Shockplay Olympics will get posted at http://shockplayers.net

  http://shockplayers.net/2010/02/03/shockplay-olympics/

  I’ll keep on updating the list on this post so far too but any other news will get posted at the new blog.

 12. pontii

  Hey looking for a team to play with im a beginner only played 1 month but already have 2000points. Take contavt with me if I can join our team. Have a nice day :)

 13. Zigga85

  Sign me up. Holland

 14. Rangers557

  Sign me up. Rangers557

 15. Rangers557

  United States.

 16. ¤

  Klart att det vore kul o få vara med,i nått lag.
  Men hur går man med?

 17. Rangers557

  I’ll play with Serenity. We just need a third teammate.

 18. skriv mej som captain för mittt lag :p

 19. herryboy is my player name!

 20. Deep Blue

  Please sign me up.I can play for Croatia (i am Croatian),Bosnia-Hercegovina(im born there),Germany (i live there) or be borrowed.hehe

  Good Day :))

 21. TrancemasterY

  Sign me :)

 22. kartellen

  hej jag skulle gärna vilja vara med. sign me up

 23. marrubou

  I will from now only update the list of players at http://shockplayers.net under post; http://shockplayers.net/2010/02/03/shockplay-olympics/

  As told, all new posts about this tournament will be written on the new site… so make your way over there instead! :)

 24. ´magica

  I’ll join if not too late ¨

 25. warpspeed no chicken

  olympics tour official shockplay tour ?‏
  From: darren allsopp (darrenallsopp@hotmail.com)
  Sent: 20 February 2010 21:40:49
  To: support@shockplay.com

  hi per , why did u not send invites to this so called offical tour ,its a members blog linked tour ,i pay u at shockplay for value and u sould create a proper offical tour not a madeup tour by marru or decca ,i hope u can soon update shockplay to a better game site propley run soon .i know your busy with disc pool but u need to focus on shockplay your creation.
  yours faithfully , d allsopp warpspeed no chicken…

 26. Anonymous

  SHOCKPLAY 3.0 LATEST FROM PAR ….
  Re: olympics tour official shockplay tour ?‏
  From: support@shockplay.com
  You may not know this sender.Mark as safe|Mark as junk
  Sent: 10 March 2010 17:52:33
  To: darren allsopp (darrenallsopp@hotmail.com)

  Hi,

  we will. We are right now working on a new feature for Shockplay that will do exactly that. We will be able to make official tournaments with interesting tournaments. It will be ready to launch in 2-3 weeks.

  Regards,

  Per

  On 20 feb 2010, at 22.40, darren allsopp wrote:

  hi per , why did u not send invites to this so called offical tour ,its a members blog linked tour ,i pay u at shockplay for value and u sould create a proper offical tour not a madeup tour by marru or decca ,i hope u can soon update shockplay to a better game site propley run soon .i know your busy with disc pool but u need to focus on shockplay your creation.
  yours faithfully , d allsopp warpspeed no chicken…

  ——————————————————————————–
  Got a cool Hotmail story? Tell us

 27. nova

  go netherlands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s